If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Elastic collisions review

Review the key concepts, equations, and skills for elastic collisions, including how to predict objects' final velocities.

Pojęcia kluczowe

Nazwa (popularne oznaczenie)Wyjaśnienie
Układ izolowanyUkład odizolowany od wpływów otoczenia, na który nie działają sily zewnętrzne. Czasem używamy w tym kontekście określenia "układ zamknięty"..
Zasada zachowania pęduW układzie izolowanym całkowity pęd elementów układu jest zachowany, nie zmienia się w czasie.
Zderzenie elastyczneZderzenie, w którym zachowują się całkowity pęd i energia kinetyczna składników. Sumy pędów składników przed i po zderzeniu są identyczne i to samo jest prawdą w przypadku sum energii kinetycznych.

Równania

RównanieWyjaśnienie oznaczeńInterpretacja fizyczna
pi=pfpi i pf oznaczają odpowiednio całkowity pęd początkowy (i) i końcowy (f)W układzie izolowanym całkowity pęd początkowy elementów układu równa się całkowitemu pędowi końcowemu. Matematyczny zapis zasady zachowania pędu.

Obliczanie prędkości końcowych w zderzeniach elastycznych dwóch obiektów

W zderzeniach elastycznych energia kinetyczna jest zachowana:
12m1v1i2+12m2v2i2=12m1v1f2+12m2v2f2
W układzie izolowanym pęd zachowany jest zawsze:
m1v1i+m2v2i=m1v1f+m2v2f
Wyobraźmy sobie teraz, że znajdujemy się w układzie współrzędnych, w którym obiekt 2 spoczywa (jeśli wyobrażamy sobie zderzenie samochodów, to oznacza to, że siedzimy w drugim samochodzie). W tym układzie obiekt 2 porusza się z prędkością v12=v1v2 (pamiętaj, prędkości są wektorami, więc to jest różnica wektorów!) Prędkość obiektu 1 w układzie współrzędnych, w którym obiekt 2 spoczywa nazywamy względną prędkością v12 obiektu 1względem obiektu 2. Okazuje się, że rozwiązaniem układu równań zbudowanego z równania wyrażającego zasadę zachowania energii kinetycznej i równania wyrażającego zasadę zachowania pędu jest prosta relacja pomiędzy względną prędkością v12i przed i v12f po zderzeniu. Nie przedstawiamy tutaj tego rachunku, ale możmy go opisać. Zasadę zachowania energii kinetycznej można przekształcić, korzystając ze wzoru na różnicę kwadratów, do postaci, w której można ją znacznie uprościć wykorzystując drugie równanie, czyli zasadę zachowania pędu. W rezultacie otrzymamy, że:
  • Prędkości względne mają tę samą wartość przed i po zderzeniu. To znaczy, że wartość prędkości z jaką obiekt 1 porusza się względem obiektu 2 jest taka sama przed i po zderzeniu.
|v1iv2i|=|v1fv2f|
  • Zmienia się natomiast zwrot prędkości względnej. Z punktu widzenia obiektu 2, obiekt 1 zmieni w wyniku zderzenia swoją prędkość na skierowaną przeciwnie.
v1iv2i=(v1fv2f)
Zauważ, że otrzymane rozwiązanie v12f=v12i nie zależy od mas zderzających się obiektów.

Często spotykane błędy i nieporozumienia

Pamiętaj, że pęd całkowity jest zachowany pod warunkiem, że siła wypadkowa działająca na układ równa się zero. Różna od zera siła wypadkowa, a dokładnie różny od zera popęd tej siły powoduje zmianę całkowitego pędu.

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz przypomnieć sobie na czym polega zasada zachowania pędu, przeczytaj artykuł na ten temat.
W zrozumieniu jak praktycznie stosować zasadę zachowania pędu pomogą Ci ten film oraz ten film.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.