If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Obliczenia szybkości lub masy jednego z obiektów biorących udział w zderzeniu za pomocą zasady zachowania pędu

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Wózek o masie 1,0kg porusza się w prawo po szynach z szybkością 5,0ms. W pewnej chwili wózek zderza się z innym wózkiem, poruszającym się z szybkością 2,0ms w prawo. Po zderzeniu wózek o masie 1,0kg porusza się z szybkością 0,50ms w prawo, a drugi wózek porusza się w prawo z szybkością 2,3ms. Wózki poruszają się bez tarcia.
Ile wynosi masa drugiego wózka?
Przyjmij, że oś układu współrzędnych zorientowana jest tak, że kierunek w prawo odpowiada kierunkowi dodatniemu.
Odpowiedź zaokrąglij do dwóch cyfr znaczących.
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 kg
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?