If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Temat: Fale i dźwięk

0

punktów mistrzowskich do zdobycia
W tej lekcji dowiesz się, jaka jest definicja fali i jaka jest różnica między falami poprzecznymi a falami podłużnymi.

ĆWICZENIE

W tej lekcji dowiesz się, jaka jest definicja podstawowych wielkości używanych do opisu fal, takich jak amplituda, okres, częstotliwość i długość fali.

ĆWICZENIE

W tej lekcji omówimy sobie, jak nakładają się fale w procesie interferencji konstruktywnej i destruktywnej.

ĆWICZENIE

W tej lekcji omówimy sobie jak i dlaczego pojawiają się fale stojące, a także jak określić długość i częstotliwość fali stojącej.

ĆWICZENIE

In this lesson, you'll see visualizations of sound waves, along with a visual definition of a sound wave's amplitude, period, frequency, and wavelength.
In this lesson, we'll discuss what happens when sound waves with different frequencies overlap.

ĆWICZENIE

ĆWICZENIE

Czekają na Ciebie:

Test sprawdzający

Podnieś swoje umiejętności w zakresie wszystkich tematów należących do tego rozdziału i zbierz 1200 punktów mistrzowskich.

O tym dziale

Praktycznie za każdym razem, gdy przesyłamy jakąś informacje, w taki czy inny sposób wykorzystujemy zjawisko fal. Jeśli mówisz na głos lub piszesz wiadomości na telefonie, to te informacje przenoszą fale. W tej lekcji nauczysz się podstawowych wiadomości o falach i o specjalnym rodzaju fal - o dźwięku.
AP® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy College Board, która nie dokonała przeglądu tego zasobu.