Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Efekt Dopplera: zadania tekstowe

Zadanie

Głośnik, znajdujący się w spoczynku w pobliżu prostego odcinka torów kolejowych, emituje dźwięk o częstotliwości f0. Pociąg A zbliża się do głośnika, a pociąg B się od niego oddala.
Jak częstotliwość fA rejestrowana przez obserwatora znajdującego się w pociągu A ma się do częstotliwości fB, rejestrowanej przez obserwatora znajdującego się w pociągu B?
Wybierz 1 odpowiedź: