Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Drgania podstawowe i wyższe składowe harmoniczne fali stojącej

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Umocowaną sztywno na obu końcach strunę o długości L wprowadzono w drgania o częstotliwości 8,0Hz, otrzymując falę stojącą naszkicowaną na poniższym rysunku.
Ile powinna wynosić częstotliwość wzbudzeń tej struny, aby otrzymać falę stojącą taką, jak na poniższym rysunku?
Wybierz 1 odpowiedź: