If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Temat: Ruch w jednym wymiarze (wzdłuż linii prostej)

0

punktów mistrzowskich do zdobycia
An introduction to Physics, including an overview of the subject, information about prerequisite knowledge, and an interview with one of Khan Academy's content creators.
We'll review the concepts of distance and displacement and use different ways to visualize motion such as graphs and number lines. So strap your seatbelts (actually this might not be necessary since we don't plan on decelerating in this tutorial) and prepare for a gentle ride of foundational physics knowledge.
We'll review the concepts of average velocity and average speed and practice calculating both quantities in word problems.

ĆWICZENIE

Przegląd wiadomości na temat prędkości chwilowej, szybkości i prędkości średniej. Wykresy położenia w funkcji czasu i prędkości w funkcji czasu jako narzędzia do analizowania ruchu.
Acceleration is the rate of change in velocity. Whether you're thinking about how fast a Porsche can get to 60 mph or how long it takes for a passenger plane to get to the necessary speed for takeoff, this lesson will help.
This lesson builds on what we know about displacement, velocity, and acceleration to solve problems in one-dimensional kinematics where acceleration is constant.
Freefall is a special case of motion with constant acceleration because acceleration due to gravity is always constant and downward. This lesson builds on the kinematic formulas to analyze the motion of projectiles and objects in freefall.
Czekają na Ciebie:

Test sprawdzający

Podnieś swoje umiejętności w zakresie wszystkich tematów należących do tego rozdziału i zbierz 1200 punktów mistrzowskich.

O tym dziale

W tej części kursu poznajemy pojęcia przesunięcia, prędkości i przyśpieszenia. Będziemy robić ekscytujące rzeczy, jak np. zrzucanie różnych rzeczy z klifu (znacznie bezpieczniejsze na papierze niż w rzeczywistości) i sprawdzanie, jak wysoko w powietrze może wznieść się piłka.
AP® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy College Board, która nie dokonała przeglądu tego zasobu.