If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Przypomnienie wiadomości na temat średniej szybkości i średniej prędkości

Przypomnij sobie, co wiesz na temat średniej prędkości i średniej szybkości i zastosuj tę wiedzę w zadaniach. Tłumaczenie na język polski: fundacja Edukacja dla Przyszłości

Równania

RównanieZnaczenie symboliOpis
v¯=ΔxΔtv¯ to prędkość średnia, Δx to przemieszczenie, a Δt to czas, w jakim odbywał się ruch. Prędkość średnia i przemieszczenie są wektorami, czas ruchu jest wielkością skalarną.Prędkość średnia jest równa ilorazowi przemieszczenia przez czas ruchu.
vśr=dΔtvśr to średnia szybkość, d to przebyta odległość, a Δt to czas, w jakim odbywał się ruch. Wszystkie te trzy wielkości są skalarami.Szybkość średnia jest równa ilorazowi całkowitej przebytej drogi przez czas ruchu.

Często spotykane błędy i nieporozumienia

  • Średnia prędkość i średnia szybkość nie mają na ogół tej samej wartości. Zdarza się, że ktoś myśli, że średnia szybkość i średnia prędkość to dwie nazwy tej samej wielkości, ale tak nie jest. Średnia prędkość jest wektorem, który zależy od innego wektora, wektora przesunięcia. Średnia szybkość jest wielkością skalarną, zależną od całkowitej przebytej drogi, która jest także wielkością skalarną. Jeśli obiekt zmienia kierunek ruchu, średnia szybkość będzie większa wartości, jaką ma średnia prędkość.
  • Szybkość jest wielkością skalarną, a średnia prędkość jest wektorem. Średnia prędkość ma kierunek i zwrot i może być skierowana w dowolnym kierunku. Średnia szybkość nie ma kierunku ani zwrotu, jest liczbą, która może być dodatnia, albo wynosić zero.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.