If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Średnia szybkość i średnia prędkość w jednym wymiarze

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Grzesiek przebiegł po linii prostej 50m w prawo. Jego średnia prędkość jest wektorem o długości 3,0ms, skierowanym także w prawo.
Ile sekund trwał bieg Grześka?
Rozwiąż to zadanie w układzie współrzędnych. w których kierunek w prawo odpowiada dodatniemu kierunkowi osi X.
Wynik zaokrąglij do dwóch cyfr znaczących.
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
s