If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Przegląd wiadomości na temat odległości i przemieszczenia

Review key concepts, equations, and common misconceptions related to distance and displacement.

Pojęcia kluczowe

NazwaWyjaśnienie
Układ współrzędnychSposób jednoznacznego opisu położenia obiektu za pomocą współrzędnych. Na płaszczyźnie, najczęściej dwie przecinające się prostopadle osie liczbowe, przy czym położenie danego punktu określa się za pomocą rzutu prostopadłego punktu na każdą z osi. Początek układu współrzędnych to punkt odpowiadający współrzędnej zero. Układ współrzędnych określa także kierunek, na przykład kierunek, w którym liczby na osi liczbowej rosną.
PołożenieWektor o początku w początku układu współrzędnych i końcu w danym punkcie, określający położenie tego punktu w stosunku do początku układu współrzędnych. Położenie, albo wektor położenia, zapisujemy najczęściej za pomocą symbolu x.
PrzemieszczenieWektor opisujący zmianę położenia obiekty. Do opisu przemieszczenia używamy często notacji Δx, gdzie symbol Δ oznacza "różnicę, zmianę." Przemieszczenie jest wektorem, a jego długość mierzymy w jednostkach odległości.
OdległośćCałkowita odległość przebyta przez obiekt w czasie trwania ruchu. Odległość zależy od toru, po którym poruszał się obiekt, a nie tylko od końcowego i początkowego położenia tak jak przemieszczenie. Odległość nie może być ujemna. Wielkość skalarna, mierzona w jednostkach odległości.
Układ odniesieniaUkład współrzędnych, w którym dokonujemy pomiarów i opisujemy ruch. Wszystkie inercjalne układy odniesienie, to znaczy takie, które poruszają się względem siebie ze stała prędkością, są równoważne.

Równania

RównanieZnaczenie symboliOpis
Δx=xx0Δx oznacza wektor przemieszczenia, x to wektor położenia końcowego, a x0 to wektor położenia początkowegoWektor przemieszczenia jest równy różnicy wektorów położenia końcowego i początkowego

Często spotykane błędy i nieporozumienia

  • Zdarza się czasem, że ktoś myli się, zamieniając miejscami w definicji wektora przemieszczenia wektory położenia końcowego i początkowego. Łatwo jest odwrócić kolejność i zapisać położenie początkowe na pierwszym miejscu, co prowadzi do wyrażenia równego Δx zamiast Δx. Dlatego pamiętaj: obliczając wektor przemieszczenia, zawsze umieść wektor położenia początkowego na pierwszym miejscu i odejmij od niego wektor położenia końcowego.
  • Czasem zdarza się usłyszeć opinię, że odległość i przemieszczenie to dwie różne nazwy tej samej wielkości. To nieprawda. Odległość i przemieszczenie to dwie różne wielkości, widać to choćby stąd, że odległość jest skalarem, a przemieszczenie jest wektorem. Jeśli obiekt zmienia kierunek podczas ruchu, całkowita przebyta odległość będzie większa niż wartość przemieszczenia między tymi dwoma punktami.
Różnica pomiędzy odległością a przemieszczeniem. Obrazek, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
  • Czasem mamy do czynienia z nieporozumieniem na temat wyboru “właściwego” układu współrzędnych. Wszystkie nieruchome albo poruszające się względem siebie ze stałą prędkością (inercjalne) układy współrzędnych są tak samo dobre i właściwe. Wybór konkretnego układu współrzędnych będzie wprawdzie miał wpływ na dane liczbowe, a zatem na obliczenia, ale tak długo, jak długo konsekwentnie używamy danego układu współrzędnych, sens fizyczny odpowiedzi będzie zawsze taki sam. Przy okazji, sformułowaliśmy właśnie słynną „zasadę względności Galileusza".

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.