If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wyznaczanie przemieszczenia i przebytej odległości za pomocą wykresów położenia w funkcji czasu

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Małe słoniątko biega wzdłuż brzegu rzeki po linii prostej, którą wybieramy jako oś układu współrzędnych, której kierunek dodatni skierowany jest w prawo. Na poniższym rysunku przedstawiono położenie słoniątka względem tej osi w funkcji czasu.
Wykres położenia słoniątka względem osi układu współrzędnych (w metrach) na osi Y, w funkcji czasu (w sekundach) na osi X. Z wykresu wynika, że słoniątko poruszało się po linii prostej od chwili t=0 s do chwili t=24 s w trzech etapach.
Słoniątko znajdowało się w spoczynku w położeniu odpowiadającym 6m od chwili t=0s do chwili t=8s. Następnie słoniątko przebiegło do położenia 15m w chwili t=16s, a następnie przebiegło do położenia 0m w chwili t=24s.
Ile wynosi przemieszczenie słoniątka od 0 s do 16 s?
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
m
Ile wynosi droga, jaką przebiegło słoniątko od 0 s do 16 s?
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
m