Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Freefall: graphs and conceptual questions

Zadanie

W chwili t=0 Hania, stojąc na dachu wieżowca, rzuciła do góry monetę, która po pewnym czasie spadła na chodnik przy wejściu do budynku (to tylko tak w zadaniu, pamiętajcie, że z dachów budynków nie wolno niczego rzucać).
Który z poniższych wykresów prawidłowo opisuje zależność składowej pionowej prędkości monety v od czasu, od momentu rzutu do chwili, gdy moneta uderzyła w ziemię, w układzie współrzędnych, którego oś jest skierowana pionowo do góry?
Zakładamy, że opór powietrza można pominąć.
Wybierz 1 odpowiedź: