If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Prędkość średnia i średnia szybkość na podstawie wykresów ruchu

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Pies czołga za piłką wzdłuż linii prostej, którą wybieramy jako oś układu współrzędnych. Na poniższym wykresie przedstawiono zależność położenia psa x względem tej prostej w funkcji czasu t.
Wykres położenia x (w metrach) w funkcji czasu t (w sekundach). Linia prosta, przecinająca oś Y w położeniu 1 m i przechodząca przez punkty (4, 2) i (8, 3).
Ile wynosi średnia prędkość psa od chwili t=2 s do t=6 s?
Wybierz 1 odpowiedź: