If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Obliczanie przesunięcia na podstawie wykresów prędkości w zależności od czasu

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Orzeł leci wzdłuż linii prostej, którą wybieramy jako oś układu współrzędnych. Prędkość orła v w funkcji czasu t przedstawiono na poniższym rysunku w taki sposób, że wartości dodatnie odpowiadają kierunkowi w prawo.
Układ współrzędnych kartezjańskich, w którym oś pionową oznaczono jako "v (m/s)" a oś poziomą jako "t (s)". Wykres zależności v od t zaznaczono na niebiesko. Wykres rozpoczyna się odcinkiem łączącym punkty (0,-2) i (3,4), który łączy się z odcinkiem łączącym punkty (3,4) i (4,4).
Ile wynosi przemieszczenie delta, x orła od t, equals, 1, comma, 0, start text, s, end text do 4, point, 0, start text, s, end text?
Odpowiedź podaj z dokładnością do dwóch cyfr znaczących.
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
start text, m, end text
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?