If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Przypomnienie podstawowych wzorów w ruchu jednostajnie przyspieszonym

Przypomnij sobie, co warto wiedzieć na temat ruchu jednostajnie przyspieszonego. Tłumaczenie na język polski: fundacja Edukacja dla Przyszłości.

Pojęcia kluczowe

TerminWyjaśnienie
Zmienna kinematycznaZmienna, skalar lub wektor, która opisuje ruch obiektu w zależności od czasu. Najczęściej spotykane zmienne kinematyczne to położenie x, przemieszczenie delta, x , czas ruchu t, prędkość początkowa v, start subscript, 0, end subscript, prędkość końcowa v, przyspieszenie a.
Równania kinematykiRównania, opisujące zależność pomiędzy zmiennymi kinematycznymi. Szkolny program kinematyki ogranicza się zazwyczaj do opisu ruchu jednostajnego i jednostajnie przyspieszonego.

Równania opisujące ruch jednostajnie przyspieszony

 1. v, equals, v, start subscript, 0, end subscript, plus, a, t
 2. x, equals, x, start subscript, 0, end subscript, plus, v, start subscript, 0, end subscript, t, plus, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, a, t, squared
 3. v, squared, equals, v, start subscript, 0, end subscript, squared, plus, 2, a, left parenthesis, x, minus, x, start subscript, 0, end subscript, right parenthesis
 4. x, minus, x, start subscript, 0, end subscript, equals, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, left parenthesis, v, start subscript, 0, end subscript, plus, v, right parenthesis, t
Znaczenie poszczególnych zmiennych
 • Przez x, start subscript, 0, end subscript oznaczamy najczęściej
 • Przez x oznaczamy najczęściej położenie, lub
 • Przez t oznaczamy najczęściej czas, lub
 • Przez v, start subscript, 0, end subscript oznaczamy najczęściej prędkość początkową
 • Przez v oznaczamy najczęściej prędkość końcową, lub chwilową
 • Przez a oznaczamy najczęściej przyspieszenie
Ruch jednostajnie przyspieszony
 • Zakładamy, że przyspieszenie jest stałe przez cały okres trwania ruchu

Jak korzystać ze wzorów kinematycznych

Którego równania użyjesz, by rozwiązać dane zadanie?

W szkole często najważniejsze jest, żeby złapać wiatr w żagle na początku sprawdzianu. Prosty trick pozwoli Ci wyobrazić sobie, jak wygląda wzór, który trzeba zastosować. Po prostu, sprawdź które zmienne nie są podane w treści zadania, a jednocześnie nie znajdują się w poleceniu, jako niewiadome do obliczenia.
Na przykład, przyjrzyjmy się wzorowi v, equals, v, start subscript, 0, end subscript, plus, a, t. Ten wzór wiąże ze sobą cztery wielkości: v, v, start subscript, 0, end subscript, a i t. Jeśli znamy wartości trzech z nich, możemy wykorzystać ten wzór, aby obliczyć czwartą. Ciekawą własnością opisu ruchu jednostajnie przyspieszonego jest to, że w każdym ze wzorów, które poznaliśmy, występują cztery z pięciu możliwych zmiennych kinematycznych, a jednej zawsze brakuje.

Które zmienne w zadaniu są znane?

Często zdarza się, że ważna informacja nie jest podana w postaci liczby, a zasugerowana w postaci umownych stwierdzeń. Na przykład, " spoczywa" oznacza, że v, start subscript, 0, end subscript, equals, 0. Zwrot, że coś zostało "upuszczone" także często oznacza, że v, start subscript, 0, end subscript, equals, 0, a "zatrzymuje się" znaczy, że prędkość końcowa v, equals, 0.
Wartość przyspieszenia grawitacyjnego w pobliżu powierzchni Ziemi uważana jest za znaną stałą fizyczną, g, equals, 9, comma, 8, start fraction, start text, m, end text, divided by, start text, s, end text, squared, end fraction, której nie trzeba podawać w treści zadania.

Często spotykane błędy i nieporozumienia

 1. Często nie pamiętamy o tym, że niektóre zmienne kinematyczne są wektorami, a więc ich współrzędne w danym układzie współrzędnych mogą być ujemne. Na przykład, w układzie współrzędnych w którym kierunek dodatni skierowany jest pionowo do góry, przyspieszenie grawitacyjne ma wartość ujemną: a, start subscript, g, end subscript, equals, minus, 9, point, 81, start fraction, start text, m, end text, divided by, start text, s, end text, squared, end fraction. Zły znak jest bardzo częstym błędem, więc zawsze upewnij się, który zwrot zdefiniowany jest jako kierunek dodatni!
 2. Często zapominamy, że zmienne kinematyczne, które wstawiamy do równań kinematycznych muszą być spójne z przedziałem czasowym, o który chodzi. Innymi słowy, prędkość początkowa v, start subscript, 0, end subscript i położenie początkowe musi być prędkością obiektu i jego położeniem w chwili rozpoczęcia przedziału czasu t. Podobnie prędkość końcowa v i położenie końcowe są określane dla końca przedziału czasu t
 3. Równanie, x, equals, x, start subscript, 0, end subscript, plus, v, start subscript, 0, end subscript, t, plus, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, a, t, squared,może wymagać rozwiązania
  .

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, obejrzyj filmy Analiza ruchu jednostajnie przyspieszonego oraz Długość startu Airbusa A380.
Jeśli chcesz sprawdzić, czy dobrze rozumiesz te pojęcia i osiągnąć poziom eksperta (lub ekspertki), zajrzyj do ćwiczeń Którego równania użyjesz, aby rozwiązać do zadanie oraz Dane liczbowe w zadaniach z kinematyki.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.