Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Którego równania użyjesz, by rozwiązać to zadanie?

Zadanie

Z dachu budynku o wysokości 80m upuszczono arbuz. Mamy obliczyć prędkość arbuza w czasie 1,35s od chwili rozpoczęcia spadania przy założeniu, że do tego czasu arbuz nie spadł jeszcze na ziemię.
Które z poniższych wyrażeń wybierzesz, aby obliczyć prędkość arbuza?
Załóż, że w układzie współrzędnych kierunek dodatni odpowiada kierunkowi pionowemu do góry i że opór powietrza można zaniedbać.
Wybierz 1 odpowiedź: