If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Dane liczbowe w zadaniach z kinematyki

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Pewna pszczoła leciała sobie w prawo, gdy nagle podmuch przeciwnego wiatru spowodował, że zaczęła zwalniać (względem ziemi) ze stałym przyspieszeniem, równym 0, comma, 50, start fraction, start text, m, end text, divided by, start text, s, end text, squared, end fraction i skierowanym w lewo. Po 2, comma, 0, start text, s, end text, pszczoła zwolniła do 2, comma, 75, start fraction, start text, m, end text, divided by, start text, s, end text, end fraction, ciągle poruszając się w prawo.
Jak szybko leciała pszczoła zanim napotkała podmuch wiatru?
Przyjmij, że kierunek dodatni prędkości skierowany jest w prawo.
Odpowiedź zaokrąglij z dokładnością do dwóch cyfr znaczących.
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
start fraction, start text, m, end text, divided by, start text, s, end text, end fraction
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?