Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Dane liczbowe w zadaniach z kinematyki

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Pewna pszczoła leciała sobie w prawo, gdy nagle podmuch przeciwnego wiatru spowodował, że zaczęła zwalniać (względem ziemi) ze stałym przyspieszeniem, równym 0,50ms2 i skierowanym w lewo. Po 2,0s, pszczoła zwolniła do 2,75ms, ciągle poruszając się w prawo.
Jak szybko leciała pszczoła zanim napotkała podmuch wiatru?
Przyjmij, że kierunek dodatni prędkości skierowany jest w prawo.
Odpowiedź zaokrąglij z dokładnością do dwóch cyfr znaczących.
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
ms