If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Temat: Moment siły i moment pędu

0

punktów mistrzowskich do zdobycia
Learn what angular displacement, angular velocity, and angular acceleration mean, as well as how they relate to their linear counterparts.

ĆWICZENIE

Learn the relationships between angular displacement, angular velocity, and angular acceleration using the rotational kinematic formulas.

ĆWICZENIE

Anyone who has ever opened a door has an intuitive understanding of torque. In this lesson, we'll explore why and how objects rotate using the concepts of torque and rotational equilibrium.

ĆWICZENIE

In this lesson, we'll learn how the distribution of mass can impact how easily the angular velocity can be changed around an axis. This property is called rotational inertia.

ĆWICZENIE

Does a baseball have more kinetic energy if it is spinning? In this lesson, we'll learn how to determine the rotational kinetic energy of an object so we can figure out how much more energy the baseball has.

ĆWICZENIE

In this lesson, we'll learn about angular momentum and angular impulse, and how these quantities are related to translational (or linear) momentum.

ĆWICZENIE

Angular momentum is constant where there is no net torque, just like how linear momentum is constant when there is no net force. In this lesson, we'll learn about the conservation of angular momentum and how to apply the new conservation law to solve problems.

ĆWICZENIE

Until this lesson, we have always assumed the gravitational field is uniform and potential energy is equal to mgh. Now we'll learn how to find the gravitational potential energy at large distances when these assumptions no longer hold.

ĆWICZENIE

Czekają na Ciebie:

Test sprawdzający

Podnieś swoje umiejętności w zakresie wszystkich tematów należących do tego rozdziału i zbierz 1300 punktów mistrzowskich.

O tym dziale

Everything we've learned about motion, forces, energy, and momentum can be reused with a few tweaks to analyze rotating objects. In this lesson, you'll learn about rotational motion, rotational inertia, torque, and angular momentum.
AP® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy College Board, która nie dokonała przeglądu tego zasobu.