Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Using rotational kinematic formulas

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

A fan initially rotates clockwise at 9,0rads, but has a counterclockwise angular acceleration of 3,0rads2 and reaches a counterclockwise angular speed of 27rads.
How much time did this change in the angular velocity take?
Answer using a coordinate system where counterclockwise is positive.
Round answer to two significant digits.
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
s