If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Using rotational kinematic formulas

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

A fan initially rotates clockwise at 9, comma, 0, start fraction, start text, r, a, d, end text, divided by, start text, s, end text, end fraction, but has a counterclockwise angular acceleration of 3, comma, 0, start fraction, start text, r, a, d, end text, divided by, start text, s, end text, squared, end fraction and reaches a counterclockwise angular speed of 27, start fraction, start text, r, a, d, end text, divided by, start text, s, end text, end fraction.
How much time did this change in the angular velocity take?
Answer using a coordinate system where counterclockwise is positive.
Round answer to two significant digits.
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
start text, s, end text
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?