If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Angular momentum calculations

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

A 0, point, 10, start text, k, g, end text ball is thrown with a speed of v, equals, 2, comma, 0, start fraction, start text, m, end text, divided by, start text, s, end text, end fraction at a resting stick that can rotate around one end at axis O. The ball hits the stick at r, equals, 1, point, 5, start text, m, end text from O as shown below.
What is the angular momentum of the ball about axis O before hitting the stick?
Answer using a coordinate system where counterclockwise is positive.
Round answer to two significant digits.
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
start fraction, start text, k, g, end text, dot, start text, m, end text, squared, divided by, start text, s, end text, end fraction
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?