If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Suma wektorów i rozkład wektorów na składowe za pomocą funkcji trygonometrycznych.

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Szympans porusza się w poziomie w prawo i wspina po lianie do góry tak, że zatrzymuje się w punkcie odległym o 50m od początku ruchu w miejscu widocznych pod kątem 60° od powierzchni ziemi.
O ile  metrów zmieniło się położenie szympansa w kierunku poziomym?
Przyjmij, że układ współrzędnych zorientowany jest w taki sposób, że dodatnie kierunki osi X i Y skierowane są odpowiednio w prawo i do góry.
Wybierz 1 odpowiedź:
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?