If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Ruch w 2 wymiarach. Wektory, charakteryzujące ruch i tor ruchu

Zadanie

Uczniowie jednej z klas liceum w Warszawie wykonali następujące doświadczenie: trzy samochodziki-zabawki, ponumerowane 1, 2, oraz 3, zostały wyrzucone z prędkością początkową skierowaną w kierunku poziomym z okien szkoły. Samochodziki 1 i 2 wyrzucono z okna znajdującego się na wysokości 15m nad powierzchnią boiska, a 3 samochodzik wyrzucono z okna na wysokości 30m. Wpływ oporu powietrza na ruch samochodzików można zaniedbać.
Rysunek składa się z dwóch części. Na górnym rysunku dwa symbolicznie narysowane samochodziki znajdują się w lewej górnej części rysunku na namalowanym szarym kolorem murze. W prawej górnej części namalowano symbolicznie układ współrzędnych kartezjańskich. Oś pionowa, oznaczona y+, skierowana jest do góry. Oś pozioma, oznaczona x+, skierowana jest w prawo.
Na murze znajdują się dwa samochodziki. Niebieski samochodzik jest oznaczony jako 1. Pomarańczowy samochodzik oznaczono jako 2. Szara, skierowana w dół strzałka informuje, że wysokość muru nad powierzchnią ziemi wynosi 15 m. Czerwoną kreską zaznaczono wygiętą w łuk trajektorię samochodzika nr 2, prowadzącej od krawędzi muru w prawo w dół. Niebieską kreską zaznaczono sięgającą dalej w poziomie niebieską trajektorię lotu samochodzika nr 1. Na dole, na tle ziemi znajdują się dwie strzałki skierowane w prawo. Czerwoną strzałkę oznaczono x z indeksem dolnym 2 = 10 m, a dłuższą, niebieską strzałkę oznaczono x z indeksem dolnym 1 = 20 m.
W dolnej części rysunku przedstawiono stojący na murze zielony samochód oznaczony jako 3. Tym razem wysokość muru, opisana skierowaną do dołu i sięgającą ziemi strzałką, wynosi 30 m. Zieloną kreską zaznaczono łuk trajektorii lotu samochodzika nr 3, sięgającej od krawędzi muru do ziemi na dole po prawej stronie. Narysowana na tle ziemi, skierowana w prawo strzałka informuje x z indeksem dolnym 3 = 10 m.
Uporządkuj czasy, jakie samochodziki spędziły lecąc w powietrzu zanim upadły na ziemię.
Wybierz 1 odpowiedź:
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?