If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Rozwiązywanie równań kinematycznych opisujących rzut poziomy

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

A volcano erupts, and a chunk of hot magma is launched horizontally with a speed of 208ms from a height of 94m. We can ignore air resistance.
Po lewej stronie widzimy wybuchający wulkan. Narysowana szarą kreską strzała zaczyna się od dużej, czerwonej kropki na krawędzi krateru i kieruje się łukiem w prawo w dół w kierunku ziemi.
W lewym rogu ekranu schematycznie zaznaczono układ współrzędnych kartezjańskich. Oś pionowa skierowana jest w górę i oznaczona "+y". Oś pionowa skierowana jest w prawo i oznaczona "+x".
What is the magma's horizontal displacement from the launch to when it hits the ground?
Round your answer to three significant digits.
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
m