If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wektory przemieszczenia w ruchu w dwóch wymiarach

Zadanie

Królik wykonał dwa skoki. Na poniższym rysunku, przemieszczenie królika w pierwszym skoku opisane jest wektorem a, a przemieszczenie w drugim skoku - wektorem b.
Który z poniższych wykresów prawidłowo przedstawia wektor całkowitego przemieszczenia królika?
Wybierz 1 odpowiedź: