If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Praca wykonana przez stałą siłę

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Pudło porusza się poziomo przez 5m. W czasie ruchu stała siła F=20N działa na to pudło pod kątem θ=135° tak, jak na rysunku.
Ciemnoszare pudło przesuwa się po poziomej, jasnoszarej powierzchni. Na pudło działa siła, której wektor skierowany jest w lewo i do góry. Wektor przesunięcia, zaczepiony w środku pudła, skierowany jest w prawo. Kąt pomiędzy wektorami siły i przesunięcia oznaczono jako theta.
Ile wynosi praca wykonana przez siłę F nad pudłem w czasie tego ruchu?
Wybierz 1 odpowiedź: