If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wyznaczanie pracy na podstawie wykresów siły w zależności od położenia

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Pudło porusza się po poziomym stole. Na pudło działa, skierowana poziomo, siła F. Na poniższym wykresie przedstawiono współrzędną siły F w funkcji przesunięcia pudła x w układzie współrzędnych, którego oś skierowana jest także poziomo, kierunek dodatni odpowiada kierunkowi ruchu pudła.
Ile wynosi praca siły F wykonana nad pudłem od położenia x=0m do 10m?
Odpowiedź zaokrąglij do dwóch cyfr znaczących.
Praca siły F wynosi
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
J