If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Podsumowanie wiadomości na temat mocy

Kluczowe pojęcia i definicje związane z pojęciem mocy. Różnica pomiędzy mocą i pracą.

Pojęcia kluczowe

Term (symbol)Meaning
Power (P)Rate at which work is done (or energy is transferred). SI units of Watts (W)
Watt (W)Power equivalent to transferring 1joule of energy per second. SI units of kgm2s3

Równania

EquationSymbolsMeaning in words
P=ΔEΔtP is power, ΔE is change in energy, and Δt is change in time.Power is the change in energy over the change in time.
P=WΔtW is workPower is the work done over the change in time.

Często spotykane błędy i nieporozumienia

  1. Some people confuse energy with power. Energy is a measurement of work done, while power is how energy changes with time.
  2. Sometimes people forget that we can measure power by the work done by a force. We can substitute the work done by a force W=FΔxcosθ instead of change in energy into the equation
P=ΔEΔt=WΔt=FΔxcosθΔt
If the force is along the direction of motion, then cosθ=1 and the equation can be re-written
P=Fv¯
where F is a constant force, and a change in distance over time is average velocity, v¯.

Dowiedz się więcej

For deeper explanations, see our video introducing power.
To check your understanding and work toward mastering these concepts, check out the exercise on relating power and energy.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.