If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Związek pomiędzy mocą i energią

Zadanie

W czasie, gdy Sandra wchodziła po drabinie, jej mięśnie pracowały ze średnią mocą PS. Bartek wszedł na tę samą drabinę. Jego mieśnie pracowały z dwa razy większą mocą przez dwa razy dłuższy czas.
Porównaj pracę wykonaną przez mięśnie Bartka, ΔWB i pracę wykonaną przez mięśnie Sandry, ΔES.
Wybierz 1 odpowiedź: