If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Obliczanie siły sprężystości

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Sprężyna o stałej sprężystości równej k, equals, 95, comma, 5, start fraction, start text, N, end text, divided by, start text, m, end text, end fraction, umocowana lewym końcem do ściany, znajduje się w stanie równowagi. Do prawego końca sprężyny przymocowano pewną masę. W pewnym momencie masę przesunięto w prawo z położenia odległego od ściany o 0, comma, 200, start text, m, end text do położenia odległego od ściany o 0, comma, 220, start text, m, end text i przytrzymano.
Ile wynosi siłą, z którą sprężyna działa teraz na masę?
Rozwiąż zadanie w układzie współrzędnych, w którym dodatni kierunek osi skierowany jest w prawo.
Wybierz 1 odpowiedź:
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?