If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Masa i prędkość a wykresy siły w zależności od położenia.

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Klocek o masie m spoczywa w punkcie x=0m na poziomej, doskonale gładkiej powierzchni. W pewnej chwili klocek wytrącono delikatnie z położenia równowagi i poddano działaniu siły, której zależność od przemieszczenia przedstawiono na poniższym rysunku. W chwili, gdy klocek przesunął się o x=6,0m, jego prędkość wyniosła 4,0ms.
Ile wynosi masa klocka?
Wynik podaj z dokładnością do 2 cyfr znaczących.
Masa klocka wynosi
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
kg