If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Zmiana energii kinetycznej pod wpływem działania siły

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Poziomo skierowana siła 1,0N działa przez 3,0m na przedmiot, leżący na poziomej, doskonale gładkiej podłodze.
O ile wzrośnie energia kinetyczna przedmiotu w wyniku działania siły?
Odpowiedź zaokrąglij z dokładnością do dwóch cyfr znaczących.
Energia kinetyczna wzrośnie o
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
J.