If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Period and frequency of simple pendulums

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Wahadło matematyczne o masie 0, comma, 10, start text, k, g, end text wprawiono na Ziemi w małe drgania z okresem 0, comma, 63, start text, s, end text.
Ile wynosi długość tego wahadła? W obliczeniach przyjmij wartość przyspieszenia grawitacyjnego g, equals, 9, comma, 8 metra na sekundę do kwadratu.
Wynik zaokrąglij do dwóch liczb znaczących.
Długość tego wahadła wynosi
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
start text, m, end text.
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?