If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Analyzing graphs of spring-mass systems

Zadanie

Dwa klocki przymocowano do dwóch identycznych sprężyn i wprawiono w ruch drgający po płaskiej, idealnie gładkiej powierzchni. Zależność położenia od czasu dla klocków A i B przedstawiono na poniższym rysunku.
Dlaczego okresy drgań klocka A i klocka B są różne?
Wybierz 1 odpowiedź: