If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Spring-mass systems: Calculating frequency, period, mass, and spring constant

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Spoczywający na poziomym blacie stołu drewniany klocek przymocowano do jednego z końców sprężyny, której drugi koniec jest umocowany na stałe, a następnie wprawiono w drgania z częstotliwością 4, comma, 0, start text, H, z, end text i amplitudą równą 0, comma, 55, start text, m, end text. Stała sprężystości sprężyny wynosi 75, start fraction, start text, N, end text, divided by, start text, m, end text, end fraction.
Ile wynosi masa tego klocka?
Przyjmij, że siłę tarcia pomiędzy klockiem a podłożem można pominąć. Odpowiedź zaokrąglij do dwóch cyfr znaczących.
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
start text, k, g, end text
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?