If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Spring-mass systems: Calculating frequency, period, mass, and spring constant

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Spoczywający na poziomym blacie stołu drewniany klocek przymocowano do jednego z końców sprężyny, której drugi koniec jest umocowany na stałe, a następnie wprawiono w drgania z częstotliwością 4,0Hz i amplitudą równą 0,55m. Stała sprężystości sprężyny wynosi 75Nm.
Ile wynosi masa tego klocka?
Przyjmij, że siłę tarcia pomiędzy klockiem a podłożem można pominąć. Odpowiedź zaokrąglij do dwóch cyfr znaczących.
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
kg