If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

O tym dziale

Zjawiska cieplne mogą być wykorzystywane na wiele sposób, chociaż często, niekontrolowane, dają inne skutki, niż pragnęlibyśmy. Zrozumienie natury ciepła (oraz jego przepływu) pozwala nam chronić komputery przed przegrzaniem, budować lepsze silniki, a także zapobiegać pękaniu wiaduktów.

Z tych filmów i artykułów dowiesz się, czym są skale temperatury Celsjusza i Kelwina, a także co rozumiemy pod pojęciem jednego mola jakiejś substancji. Nauczysz się też, jaka jest zależność między ciśnieniem, objętości a i temperaturą dla gazu doskonałego. Na koniec dowiesz jak, jak, na podstawie rozkładu Maxwella-Boltzmanna, określić prawdopodobieństwo znalezienia w gazie cząstki o zadanej prędkości.
W tym rozdziale wyjaśnimy, czym jest ciepło właściwe oraz ciepło przemiany fazowej, a także jak użyć tych pojęć w rozwiązywaniu zadań. Dowiesz się, jakie są trzy typy przekazu ciepła: przewodzenie, konwekcja i promieniowanie. Na końcu przyjrzymy się pierwszemu z nich nieco dokładniej: określimy, jak współczynnik przewodnictwa cieplnego zależy od grubości materiału, stałej przewodnictwa oraz różnicy temperatur między dwoma rozważanymi ciałami.
Z tej części dowiesz się, jak pierwsze prawo termodynamiki łączy energię wewnętrzną gazu z ciepłem, które mu dostarczamy oraz pracą, która jest nad nim wykonana. Omówimy wykresy pV, w tym charakterystyczne przemiany: izobaryczną, izochoryczną (o stałej objętości) i izotermiczną i adiabatyczną. Nauczysz się także, jaka zależność wiąże entropię z liczbą mikrostanów realizujących dany makrostan, a także zmiana entropii zależy od ciepła dostarczanego do układu. Na koniec wyjaśnimy pojęcie sprawności silnika cieplnego.
AP® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy College Board, która nie dokonała przeglądu tego zasobu.