Główna zawartość
Różne grupy prokariotów. Ewolucyjne pokrewieństwo bakterii i archeowców. Ekstremofile. Tłumaczenie na język polski zrealizowane przez Fundację Edukacja dla Przyszłości dzięki wsparciu Fundacji „HASCO-LEK".