If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Prokaryota: interakcje i ekologia

Współpraca i "wielokomórkowość" w prokariotów. Mutualizm, komensalizm i pasożytnictwo. Cykl węglowy i azotowy. Tłumaczenie na język polski: Fundacja Edukacja dla Przyszłości dzięki wsparciu Fundacji "HASCO-LEK".

Kluczowe punkty:

  • Bakterie mogą być wysoce kooperatywne. Niektóre tworzą zorganizowane struktury przypominające wielokomórkową tkankę.
  • Biofilmy to przytwierdzone do powierzchni zbiory mikroorganizmów, które trzymają się w jednej grupie i wymieniają składniki odżywcze.
  • Niektóre prokariota tworzą bliskie relacje z roślinami, zwierzętami lub grzybami. Może to być mutualizm (+/+), komensalizm (+/0) lub pasożytnictwo (+/-).

Bakterie: Zaskakująco interaktywne!

Jeśli powiem bakteria, jakie jest pierwsze słowo, które przychodzi do głowy? Raczej mało prawdopodobne, że będzie to słowo społeczne. Jednakże bakterie i inne prokariota (archaea) okazują się być społeczne i kooperatywne (współpracujące) w znacznie większym stopniu niż uważali dotąd biolodzy.
Niektóre bakterie współpracują w grupach, dzieląc pomiędzy siebie zadania metaboliczne, a następnie wytworzone produkty. Inne stanowią grupy współpracujące z organizmem gospodarza (choć niektóre tworzą także związki neutralne lub szkodliwe).
W tym artykule najpierw zbadamy, jak bakteria współpracują ze sobą i tworzą zorganizowane grupy (czasami wyglądające na prawie "wielokomórkowe"). Potem przyjrzymy się niektórym sposobom oddziaływań z innymi gatunkami.

Współpraca i "wielokomórkowość" u bakterii

Bakterie często korzystają na współpracy ze sobą. Ta współpraca może być luźna, lub może być skoordynowana do tego stopnia, że zaczyna bardzo przypominać wielokomórkowy organizm eukariotyczny!
Oto kilka przykładów współpracy bakteryjnej - możesz sam ocenić, czy rzeczywiście organizmy te wyglądają jak wielokomórkowe czy nie (to wciąż kontrowersyjne pytanie w biologii).start superscript, 1, comma, 2, end superscript

Myksobakterie

Myksobakterie to bakterie glebowe, które współdziałają, tworząc skoordynowane grupy (a nawet złożone struktury z wyspecjalizowanymi komórkami). Kiedy dostępnych jest wiele zasobów, myksobakterie tworzą grupy nazywane są rojami. Rój idzie w sposób skoordynowany i karmi się poprzez wydzielanie enzymów trawiennych do gleby i pochłanianie strawionego materiału.cubed
Myksobakteria, Myxococcus xanthus, tworzy ciała owocujące (żółte struktury przypominające sakwy), gdy zasoby są ograniczone. Ciała owocujące zawierają przetrwalne formy wegetatywne - myksospory, które ulegają germinacji, czyli kiełkowaniu, gdy zasoby stają się ponownie dostępne, reformując rój.
_Obraz: "Myxococcus xanthus" by Michiel Vos (CC BY 2.5)._
Kiedy zasoby naturalne stają się ograniczone, myksobakterie łączą się tworząc struktury wielokomórkowe zwane ciałami owocującymi (patrz rysunek powyżej). W ciałach owocujących komórki dojrzewają do zarodników o nazwie myksospory. Każdy myksospor ma grubą ścianę komórkową, która pozwala mu przetrwać przez długi czas. Kiedy zasoby są dostępne, myksospory kiełkują i powstaje nowy rój.cubed

Cyjanobakterie tworzące łańcuchy

Cyjanobakterie (sinice) z rodzaju Anabaena nie rozdzielają się na samodzielne komórki, w trakcie rozszczepienia binarnego (podział komórek bakteryjnych). Zamiast tego, trzymają się razem w łańcuchach połączonych komórek, jak pokazano na rysunku poniżej.
Cyjanobakterie, Anabaena tworzą połączone łańcuchy zbudowane z dwóch typów komórek: komórek fotosyntetycznych i heterocyst. Te pierwsze produkują cukry, drugie zaś asymilują azot. Wszystkie komórki w łańcuchu dzielą produkty metaboliczne ze sobą.
_Obraz zmodyfikowany z "Anabaena circinalis" by Imre Oldal (CC BY-SA 4.0). Zmodyfikowany obraz jest na licencji CC BY-SA 4.0 license._
Komórki cyjanobakterii mają zdolność do fotosyntezy i asymilacji azotu. Jednakże pojedyncza komórka nie może wykonać obu procesów naraz, ponieważ tlen uwolniony w fotosyntezie blokuje asymilację azotu (osłabia enzymy asymilujące azot).start superscript, 4, end superscript
Aby rozwiązać ten problem, gdy dostępność azotu w środowisku jest niska, niektóre komórki w łańcuchu stają się komórkami zwanymi heterocystami. Heterocysty specjalizują się w asymilacji azotu, w przeciwieństwie do reszty komórek w łańcuchu, które przeprowadzają fotosyntezę.start superscript, 5, end superscript

Biofilmy

Biofilm to zbiór przyczepionych do powierzchni mikroorganizmów połączonych ze sobą mazistą substancją (zbudowaną głównie z węglowodanów), którą same wydzielają. W wielu przypadkach biofilmy tworzą się poprzez quorum sensing. W quorum sensing bakterie wymieniają między sobą sygnały (cząsteczki związków chemicznych), które pozwalają im określić gęstość ich populacji i zmieniają swoje zachowanie, gdy gęstość przekracza pewien próg.
Biofilmy często zawierają wiele rodzajów bakterii lub innych mikroorganizmów. W niektórych przypadkach poszczególni członkowie biofilmu są metabolicznie komplementarni, produkują jedną cząsteczkę, którą mogą wykorzystywać inni członkowie grupy. Biofilmy zazwyczaj posiadają przepuszczalne dla wody kanały do ​​wymiany składników odżywczych i odpadów, a niektórzy biologowie porównują je do "prymitywnego układu krążenia". start superscript, 6, end superscript
Prawdopodobnie większość bakterii w naturze żyje na powierzchniach, a nie swobodnie, biofilmy natomiast są dosłownie wszędzie. Tworzą się na powierzchniach domowych, takich jak kuchenne blaty, deski do krojenia, zlewozmywaki i toalety. Nawet płytka nazębna usuwana przez dentystów jest biofilmem!
Biofilm bakterii Staphylococcus aureus. Biofilm składa się z komórek sklejonych razem przez macierz polisacharydową.
_Obraz: "Staphylococcus aureus biofilm" by the Centers for Disease Control and Prevention (domena publiczna)._
Biofilmy najczęściej skupiają naszą uwagę, gdy powodują problemy. Biofilmy patogenne (powodujące chorobę), takie jak biofilm Staphylococcus na zdjęciu powyżej, mogą stanowić poważny problem w szpitalach. Często są one trudne do zwalczenia antybiotykami i mogą powodować trwałe zakażenia, jeśli zanieczyszczą sprzęt medyczny, na przykład cewniki. Inne biofilmy wywołują korozję metalowych rur i uszkadzają urządzenia przemysłowe.
Niektóre biofilmy mają jednak korzystne zastosowania. Na przykład biofilmy są stosowane w oczyszczalniach ścieków do usuwania substancji organicznych z ścieków.

Wielokomórkowe czy nie?

W powyższych przykładach bakterie współdziałają ze sobą. Do pewnego stopnia, społeczne zachowanie komórek w biofilmie jest analogiczne do współpracy komórek w organizmie wielokomórkowym. Anabaena i myksobakteria są, moim zdaniem, bardzo bliskie organizmom wielokomórkowym.
Niektórzy naukowcy twierdzą, że bakterie współpracujące kwalifikują się jako organizmy wielokomórkowe. Inni twierdzą jednak, że prokariota nie mogą być wielokomórkowe, są to jedynie grupy organizmów współpracujących (jak mrówki w mrowisku). Czy jesteś w stanie rozstrzygnąć ten spór?

Mutualizm, komensalizm i pasożytnictwo bakterii

Zapoznaliśmy się z wyjątkowymi przypadkami, w których bakterie oddziałują ze sobą, tworząc grupy zorganizowane (czy możemy o nich powiedzieć wielokomórkowe?). Jednak wiele rodzajów bakterii tworzy również bliskie związki z eukariotycznymi gatunkami, takimi jak ludzie, często żyjąc w nich.
Trzy ważne typy interakcji ekologicznych między gatunkami to mutualizm, komensalizm i pasożytnictwo. Bakterie mogą być częścią wszystkich trzech typów interakcji. W rzeczywistości my, ludzie, napotykamy wiele bakterii z każdej kategorii!

Mutualizm

Niektóre bakterie tworzą mutualistyczne, czyli wzajemnie korzystne (+/+) relacje pomiędzy dwoma organizmami.
Na przykład: bakterie Ruminococcus żyją w jelitach krowy i rozkładają celulozę, węglowodany z trawy, do formy użytecznej dla krowy. Bez tych bakterii krowy nie mogły strawić trawy, którą jedzą! W zamian bakterie otrzymują składniki odżywcze i bezpieczne miejsce do życia (jelita krowy).start superscript, 7, end superscript

Komensalizm

Bakterie mogą również tworzyć komensalistyczne relacje, na których korzysta jeden partner, podczas gdy na drugiego nie mają one wpływu (+/0).
Na przykład my, ludzie, mamy miliony bakterii żyjących w naszych ciałach, uważa się, że wiele z nich jest z nami w relacji komensalistycznej (na przykład karmienie martwych komórek lub metaboliczne produkty uboczne). Jednak często zdarza się, że te wzajemne powiązania okazują się być nieco mutualistyczne lub pasożytnicze (patrz poniżej), gdy się im uważnie przyjrzy.start superscript, 8, end superscript

Pasożytnictwo

Pasożytnictwo to związek, w którym jeden organizm odnosi korzyść, a drugi ponosi szkody (+/-). Bakterie pasożytnicze to te, które najlepiej znamy, i które przynoszą bakteriom złą reputację paskudnych "szkodników".
Bakterie, które powodują ludzkie choroby, pobierają zasoby z organizmu człowieka, a także atakują gospodarza w inny sposób, powodując nieprzyjemne objawy infekcji bakteryjnej.
Bakterie chorobotwórcze mogą zaszkodzić gospodarzowi na różne sposoby, mogą atakować tkanki, produkować toksyny lub bezpośrednio uszkadzać komórki gospodarza.start superscript, 9, comma, 10, end superscript Niektóre bakterie, takie jak Toxoplasma gondii, które powodują toksoplazmozę, dostają się nawet bezpośrednio do komórek swojego gospodarza.
Dzieląca się bakteria Toxoplasma gondii oznaczona barwnikiem fluorescencyjnym. _Obraz: "Toxoplasma gondii", by Ke Hu and John M. Murray (CC BY 4.0)._start superscript, 11, end superscript

Sprawdź, czy rozumiesz!

  1. Myksobakterie są bakteriami glebowymi, które zwykle żyją razem w grupie zwanej rojem. Kiedy zasoby stają się ograniczone, poszczególne myksobakterie łączą się w ciało owocujące, strukturę wielokomórkową, która pozwala niektórym komórkom dojrzewać do zarodników (wyspecjalizowanych struktur o grubych ściankach komórkowych, które mogą wytrzymać trudne warunki). Kiedy warunki stają się korzystne, zarodniki te kiełkują, tworząc nowy rój.
Jak powstawanie ciał owocujących pomaga populacjom myksobakterii w przetrwaniu?
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują:


Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.