Główna zawartość
Współpraca i "wielokomórkowość" w prokariotów. Mutualizm, komensalizm i pasożytnictwo. Cykl węglowy i azotowy.