If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Metabolizm prokaryotów

Skąd prokaryota zyskują składniki odżywcze i energię. Chemotrofy, fototrofy, heterotrofy i autotrofy. Tłumaczenie na język polski zrealizowane przez Fundację Edukacja dla Przyszłości dzięki wsparciu Fundacji „HASCO-LEK".

Kluczowe punkty:

 • Niektóre prokariota są fototrofami, co oznacza, że do procesów metabolicznych wykorzystują energię słoneczną. Inne są chemotrofami, co oznacza, że w tym samym celu wykorzystują związki chemiczne.
 • Niektóre prokariota są autotrofami, asymilują węgiel z start text, C, O, end text, start subscript, 2, end subscript. Inne są heterotrofami, wykorzystują węgiel pochodzący ze związków organicznych innych organizmów.
 • Prokariota mogą posiadać metabolizm aerobowy (wymagający tlenu) lub anaerobowy (niewymagający tlenu), niektóre zaś mogą w zależności od potrzeb przejawiać jeden lub drugi rodzaj metabolizmu.
 • Niektóre prokariota posiadają specjalne enzymy i szlaki, które pozwalają im metabolizować związki zawierające azot lub siarkę.
 • Prokariota odgrywają kluczową rolę w obiegu materii w ekosystemach.

Wprowadzenie

W tym kontekście, ty i ja mamy dość ograniczony zakres możliwości odżywiania się. Możemy wybierać pomiędzy warzywami i lodami (i miejmy nadzieję, że w kwestii takiego wyboru zakończyłoby się delektowaniem obu w zdrowych ilościach!). Jednak nie przeprowadzimy procesu fotosyntezy, czy nie zjemy siarczku wodoru, związku odpowiedzialnego za zapach "zgniłych jaj" na śniadanie.
Prokariota (bakteria i archaea) są bardziej zróżnicowane niż ludzie w swoich strategiach odżywczych - czyli sposobach uzyskiwania węgla asymilowanego (cząsteczek energetycznych) i energii. Niektóre gatunki wykorzystują materiał organiczny, taki jak martwe rośliny i zwierzęta. Inne żyją z nieorganicznych związków znajdujących się w skałach. Jedna bakteria, Thiobacillus concretivorans, wykorzystuje kwas siarkowy rozpuszczający nawet metal!start superscript, 1, end superscript
W tym artykule przyjrzymy się bliżej sposobom, w jakie prokariota pozyskują i metabolizują żywność oraz opowiemy jak mogą one wpływać na obieg materii.

Sposoby odżywiania

Wszystkie formy życia na Ziemi potrzebują energii i węgla asymilowanego (węgiel włączony w cząsteczki organiczne) w celu zbudowania makromolekuł tworzących ich komórki. Dotyczy to ludzi, roślin, grzybów i oczywiście prokariota. Żywe organizmy można podzielić na kategorie, ze względu na sposób w jaki uzyskują energię i węgiel.
Po pierwsze, możemy kategoryzować organizmy poprzez to, z czego otrzymują węgiel asymilowany (zdatny do użycia):
 • Organizmy, które asymilują węgiel z dwutlenku węgla (start text, C, O, end text, start subscript, 2, end subscript) lub innych związków nieorganicznych nazywane są autotrofami.
 • Organizmy otrzymujące węgiel asymilowany z organicznych związków wytwarzanych przez inne organizmy (poprzez jedzenie organizmów lub ich produktów ubocznych) nazywane są heterotrofami.
Ponadto, możemy kategoryzować organizmy poprzez to skąd pozyskują energię:
 • Organizmy wykorzystujące światło (głównie słońce) jako źródło energii nazywa się fototrofami.
 • Organizmy wykorzystujące związku chemiczne jako źródło energii nazywają się chemotrofami.
Możemy podzielić prokariota (i inne organizmy) na cztery różne kategorie w oparciu o ich źródła pozyskiwania energii i węgla:
Sposób odżywianiaŹródło energiiŹródło węgla
FotoautotrofyŚwiatłoDwutlenek węgla (lub składniki pokrewne)
FotoheterotrofyŚwiatłoSkładniki organiczne
ChemoautotrofyZwiązki chemiczneDwutlenek węgla (lub składniki pokrewne)
ChemoheterotrofyZwiązki chemiczneSkładniki organiczne
Jesteśmy zaznajomieni z fotoautotrofami, takimi jak rośliny i chemoheterotrofami, takimi jak ludzie i inne zwierzęta. Gatunki prokariota należą do tych dwóch kategorii, a także dwóch mniej znanych kategorii (fotoheterotrofów i chemoautotrofów), do których nie należą rośliny i zwierzęta.start superscript, 2, comma, 3, end superscript

Oddychanie tlenowe i beztlenowe

Innym obszarem metabolicznym, w którym prokariota różnią się od ludzi (i są na tym polu znacznie bardziej zróżnicowane niż my!) jest oddychanie. Niektóre organizmy potrzebują tlenu, dla niektórych tlen jest trujący, inne zaś mogą funkcjonować korzystając z tlenu lub nie korzystając, w zależności od jego dostępności.
 • Prokariota, które potrzebują start text, O, end text, start subscript, 2, end subscript w celu metabolizowania są nazywane obligatoryjnymi aerobami. Ludzie również należą do tej grupy (zapewne przekonaliście się o tym, gdy próbowaliście zbyt długo wstrzymywać oddech).
 • Prokariota, które nie tolerują start text, O, end text, start subscript, 2, end subscript i wykazują tylko beztlenowy metabolizm nazywane są obligatoryjnymi anaerobami. C. botulinum, bakteria, która wywołuje zatrucie jadem kiełbasianym (forma zatrucia pokarmowego), rozwija się w konserwach i jest obligatoryjnym anaerobem - dlatego doskonale mnoży się wewnątrz zapieczętowanej puszki.start superscript, 4, end superscript
 • Fakultatywne beztlenowe mogą wykazywać metabolizm tlenowy, gdy jest obecny start text, O, end text, start subscript, 2, end subscript, ale także metabolizm beztlenowy, gdy brak jest tlenu. Bakterie, które powodują infekcje gronkowcowe i paciorkowcowe, są przykładami beztlenowców fakultatywnych.start superscript, 5, end superscript
Obraz: "Clostridium botulinum," by the U. S. Centers for Disease Control and Prevention (Public Health Image Library), public domain.

Metabolizm siarkowy i azotowy

Niektóre bakterie i archaea posiadają szlaki metaboliczne, które pozwalają im metabolizować azot i siarkę w sposób, w jaki eukariota nie potrafią. W niektórych przypadkach używają cząsteczek zawierających azot lub siarkę do pozyskiwania energii, ale w innych przypadkach wykorzystują energię, do przekształcenia tych cząsteczek z jednej w drugą.

Metabolizm siarkowy

Niektóre fascynujące przykłady prokariota metabolizujących siarkę znaleźć możemy w ekosystemach głębinowych. Na przykład niektóre gatunki prokariotyczne mogą utleniać siarkowodór (start text, H, end text, start subscript, 2, end subscript, start text, S, end text) z kominów gorących źródeł hydrotermalnych. Wykorzystują energię uwalnianą w tym procesie do asymilacji węgla nieorganicznego z wody do cukrów i innych organicznych cząsteczek w procesie zwanym chemosyntezą.start superscript, 6, end superscript
Prokariota metabolizujące siarkę znajdują się powszechnie w głębinowych ekosystemach kominów źródeł termalnych. Hydrotermalne kominy uwalniają wodę geotermalną, która jest bogata w rozpuszczone minerały.
_Obraz: "Champagne vent white smokers.jpg," by NOAA (public domain)._
Prokariota metabolizujące siarkę stanowią podstawę łańcuchów pokarmowych w swoich głębinowych siedliskach (gdzie nie ma najmniejszego promienia światła do przeprowadzania procesu fotosyntezy). Organizmy metabolizujące siarkę wspomagają całe społeczności, w tym robaki, kraby i krewetki, tysiące metrów pod powierzchnią oceanu.start superscript, 7, end superscript

Metabolizm azotowy

Prokariota metabolizujące azot obejmują organizmy asymilujące azot, nitryfikatory i denitryfikatory. Odgrywają one kluczowe role w cyklu azotu poprzez przekształcanie związków azotu z jednej postaci chemicznej do innej.
Niektóre gatunki roślin z rodziny bobowatych żyją w symbiozie z bakteriami asymilującymi azot. Rośliny te zamieszkują bakterie, które lokalizują się w strukturach kulistych korzeni tych roślin, zwanych brodawkami korzeniowymi.
Prokariota asymilujące azot przekształcają cząsteczkowy azot atmosferyczny (start text, N, end text, start subscript, 2, end subscript) w amoniak (start text, N, H, end text, start subscript, 3, end subscript), który rośliny i inne organizmy mogą włączać do cząsteczek organicznych. Niektóre gatunki roślin w rodzinie roślin bobowatych, takie jak groch, tworzą wzajemnie korzystne relacje ( mutualizm) z bakteriami asymilującymi azot. Roślina gości i żywi bakterie w swoich strukturach zwanych brodawkami korzeniowymi, a bakterie dostarczają zasymilowany azot do korzeni.
Inne prokariota żyjące w glebie, nazywane są bakteriami nitryfikującymi, przekształcają one amoniak w inne typy związków (azotany i azotyny), które mogą być również wchłaniane przez rośliny. prokaryota denitryfikujące działają podobnie, przekształcając azotany w start text, N, end text, start subscript, 2, end subscript gas.

Cykle biogeochemiczne

Stały recykling pierwiastków chemicznych ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania ekosystemów. W cyklach biogeochemicznych Ziemi, pierwiastki chemiczne są przekształcane w różnych formach w powtarzającym się cyklu.
Z powodu zróżnicowanego metabolizmu prokariota odgrywają ważną rolę w wielu globalnych cyklach. Tutaj przyjrzymy się bliżej ich funkcji w dwóch z nich: cyklach azotu i węgla.

Cykl azotowy

Jak widzieliśmy w ostatniej sekcji, prokariota wiążące azot przekształcają atmosferyczny azot cząsteczkowy (start text, N, end text, start subscript, 2, end subscript) w amoniak (start text, N, H, end text, start subscript, 3, end subscript). Rośliny i inne organizmy mogą następnie używać powstały amoniak do budowy cząsteczek takich jak aminokwasy i nukleotydy.
Inne prokariota występujące w glebie, bakterie nitryfikacyjne, przekształcają amoniak w inne rodzaje związków (azotany i azotyny), które również mogą być wchłaniane przez rośliny. Denitryfikujące prokariota, które przekształcają azotany w start text, N, end text, start subscript, 2, end subscript, przenoszą atomy azotu z gleby z powrotem do atmosfery.
Poniższy obraz przedstawia uproszczoną wersję cyklu azotowego, z zaznaczeniem roli prokariota.
Prokariota odgrywają kilka ról w cyklu azotowym. Bakterie asymilujące azot (w glebie i wewnątrz brodawek korzeniowych niektórych roślin) przekształcają azot w atmosferze w amoniak. Nitryfikujące bakterie przekształcają amoniak w azotany lub azotany. Amoniak, azotany i azotany są azotem zasymilowanym i mogą być wchłaniane przez rośliny. Denitryfikujące bakterie przetwarzają azotany z powrotem do azotu.
_Obraz z "Nitrogen cycle" by Johann Dréo (CC BY-SA 3.0). The modified image is licensed under a CC BY-SA 3.0 license._

Cykl węglowy

Organizmy prokariotyczne są ważne także w cyklu węglowym. Fotosyntetyczne prokariota, takie jak cyjanobakterie, wykorzystują energię świetlną, do usuwania start text, C, O, end text, start subscript, 2, end subscript z atmosfery i asymilacji z cząsteczkami organicznymi. Jest to ten sam podstawowy proces przeprowadzany przez rośliny fotosyntetyzujące.
Prokariotyczne destruenty, z drugiej strony, przenoszą węgiel w przeciwnym kierunku. Kiedy rozkładają martwy materiał organiczny (z poprzednio żyjących roślin i zwierząt), zwracają start text, C, O, end text, start subscript, 2, end subscript do atmosfery poprzez oddychanie komórkowe. Rozkład uwalnia także wiele innych pierwiastków i nieorganicznych cząsteczek do ponownego użycia.
Poniższy obraz przedstawia uproszczoną wersję cyklu węglowego, z zaznaczeniem roli prokariota.
Prokariota odgrywają kilka ról w cyklu węglowym. Prokariotyczne destruenty rozkładają martwą materie organiczną i uwalniają dwutlenek węgla poprzez oddychanie komórkowe. Prokariota fotosyntetyzujące usuwają atmosferyczny dwutlenek węgla i asymilują go w cukry.
_Obraz z "Nitrogen cycle" by Johann Dréo (CC BY-SA 3.0). The modified image is licensed under a CC BY-SA 3.0 license._

Sprawdź, czy rozumiesz!

 1. Które z następujących stwierdzeń dotyczących strategii metabolicznych bakterii są prawdziwe?
  Prawda
  Fałsz
  Niektóre bakterie prowadzą fotosyntezę i wytwarzają tlen, podobnie jak rośliny.
  Bakterie są zawsze autotroficzne, ale mogą uzyskać energię ze światła lub związków chemicznych.
  Niektóre bakterie chemosyntetyzujące wprowadzają energię i węgiel zasymilowany do społeczności organizmów, gdzie nie jest możliwa fotosynteza (np. kominy głębinowe).
  Niektóre bakterie żyją symbiotycznie wewnątrz organizmów gospodarzy, dostarczając organizmowi gospodarza składników odżywczych.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.