If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Metody analizy DNA

Zadanie

Próbki DNA zebrano od czterech różnych organizmów: A, B, C i D. Poniższy schemat przedstawia wyniki procedury rozdzielania DNA w każdej z próbek.
Co przedstawia prążek X?
Wybierz 1 odpowiedź: