If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Punkty kontrolne cyklu komórkowego

Jak komórki używają punktów kontrolnych na końcu fazy G1, G2 oraz częściowo w trakcie M fazy (the spindle checkpoint) by regulować cykl komórkowy. Tłumaczenie na język polski zrealizowane przez Fundację Edukacja dla Przyszłości dzięki wsparciu Fundacji „HASCO-LEK".

Wprowadzenie

Czy komórki przechodząc przez cykl komórkowy, płynnie prześlizgują się od jednej fazy do kolejnej? Jeśli są to komórki nowotworowe, odpowiedź może być twierdząca. Jednakże normalne komórki przechodzą cykl komórkowy w kontrolowany sposób. Wykorzystują informację na temat swojego wewnętrznego stanu i sygnały z otaczającego je środowiska, aby zdecydować, czy warto kontynuować podział komórki. Dzięki tej regulacji komórki mogą się upewnić czy nie podzielą się w niesprzyjających warunkach (np. kiedy ich DNA jest uszkodzony lub kiedy nie ma wystarczającej przestrzeni na większą liczbę komórek w tkance lub narządzie).

Punkty kontrolne cyklu komórkowego

Punkt kontrolny jest etapem podczas cyklu komórkowego komórki eukariotycznej, w którym sprawdza ona wewnętrzne i zewnętrzne warunki oraz "decyduje" czy warto lub nie, kontynuować podział komórki.
Jest kilka punktów kontrolnych, ale trzema najważniejszymi są:
 • Punkt kontrolny G1, w przejściu pomiędzy fazą G1 a fazą S.
 • Punkt kontrolny G2, w przejściu pomiędzy fazą G2 a fazą M.
 • Punkt kontrolny wrzeciona podziałowego, w przejściu między metafazą a anafazą.
Schemat cyklu komórkowego z zaznaczonymi punktami kontrolnymi. Punkt kontrolny G1 jest blisko końca fazy G1 (blisko przejścia między fazami G1 i S). Punkt kontrolny G2 jest blisko końca fazy G2 (blisko przejścia między fazami G2 a M). Punkt kontrolny wrzeciona podziałowego jest w środku fazy M, a dokładniej w przejściu między metafazą i anafazą.

Punkt kontrolny G1

Punkt kontrolny G1 jest głównym punktem decyzyjnym komórki - to znaczy, że jest to nadrzędny punkt, w którym komórka musi zdecydować czy dzielić się czy nie. Kiedy komórka przejdzie przez punkt kontrolny G1 i wejdzie w fazę S, staje się nieodwracalnie przeznaczona do podziału. To znaczy że, wyjąwszy nieprzewidziane problemy takie jak uszkodzenie DNA lub błędy replikacji, komórka, która przejdzie punkt kontrolny G1 kontynuuje drogę poprzez cykl komórkowy i produkuje dwie komórki potomne.
Punkt kontrolny G1. Punkt kontrolny G1 jest zlokalizowany na końcu fazy G1, przed przejściem do fazy S. Jeżeli komórka nie przejdzie punktu kontrolnego G1, może "wyskoczyć" z cyklu komórkowego do fazy spoczynkowej nazywanej G0, z której potem może powrócić do fazy G1 w odpowiednich warunkach.
W punkcie kontrolnym G1, komórka decyduje czy kontynuować podział czy nie na podstawie takich czynników jak:
 • Rozmiar komórki
 • Składniki odżywcze
 • Czynniki wzrostu
 • Uszkodzenia DNA
W punkcie kontrolnym G1, komórka sprawdza, czy wewnętrzne i zewnętrzne warunki są odpowiednie do podziału. Tutaj podane zostały niektóre czynniki, które komórka może kontrolować:
 • Rozmiar. Czy komórka jest wystarczająco duża, żeby się podzielić?
 • Składniki odżywcze. Czy komórka ma wystarczająco dużo rezerw energetycznych lub dostępnych składników odżywczych, aby się podzielić?
 • Sygnały molekularne. Czy komórka otrzymuje pozytywne sygnały (takie ja czynniki wzrostu) od otaczających komórek?
 • Integralność DNA. Czy jakiekolwiek DNA jest uszkodzone?
Nie są to jedyne czynniki, które mogą wpłynąć na przejście przez punkt kontrolny G1, Istnieją też czynniki, które są nadrzędne, zależnie od rodzaju komórki. Na przykład, niektóre komórki także potrzebują warunków fizycznych (takich jak otoczenia przez wspomagającą sieć nazywaną macierzą zewnątrzkomórkową), aby się podzielić1.
Jeżeli komórka nie otrzymuje sygnałów do pójścia dalej, których potrzebuje w punkcie kontrolnym G1, może opuścić cykl komórkowy i wejść w fazę spoczynkową nazywaną fazą G0. Niektóre komórki pozostają na stałe w fazie G0, podczas gdy inne wznawiają podziały, jeśli warunki się poprawiają.

Punkt kontrolny G2

Obraz cyklu komórkowego z zaznaczonym punktem kontrolnym G2. W punkcie kontrolnym G2 komórka sprawdza:
 • uszkodzenia DNA
 • kompletność replikacji DNA
Aby upewnić się, czy podział komórki zachodzi "gładko" (daje prawidłowe komórki potomne z kompletnym, nieuszkodzonym DNA), komórka ma dodatkowy punkt kontrolny przed fazą M, nazywany punktem kontrolnym G2. Na tym etapie komórka sprawdza:
 • Integralność DNA. Czy jakiekolwiek DNA jest uszkodzone?
 • Replikację DNA. Czy DNA zostało w pełni skopiowane podczas fazy S?
Jeśli błędy lub uszkodzenia zostaną wykryte, komórka zatrzymuje się w punkcie kontrolnym G2, aby umożliwić naprawę. Jeśli mechanizmy punktu kontrolnego wykryją problemy z DNA, komórka jest zatrzymywana i próbuje dokończyć replikację lub naprawić uszkodzony DNA.
Jeśli uszkodzenia są nie do naprawienia, komórka może wejść na drogę apoptozy lub programowanej śmierci komórki2. Ten mechanizm autodestrukcji gwarantuje, że uszkodzony DNA nie zostanie przekazany do komórek potomnych, co jest ważne w zapobieganiu nowotworom.

Punkt kontrolny wrzeciona podziałowego

Obraz cyklu komórkowego z zaznaczonym punktem kontrolnym wrzeciona podziałowego. W punkcie kontrolnym wrzeciona podziałowego komórka sprawdza:
 • Przyłączenie chromosomów do włókien wrzeciona podziałowego w płytce metafazowej
Punkt kontrolny fazy M jest także znany jako punkt kontrolny wrzeciona podziałowego: tutaj komórka sprawdza, czy chromatydy siostrzane są prawidłowo połączone z mikrotubulami wrzeciona podziałowego. Ponieważ oddzielenie chromatyd siostrzanych podczas anafazy jest nieodwracalnym etapem, cykl nie będzie się kontynuował do czasu, kiedy wszystkie chromosomy są trwale przyłączone do przynajmniej dwóch włókien z przeciwległych biegunów komórki.
Jak działa ten punkt kontrolny? Wydaje się, że komórki nie sprawdzają na bieżąco płytki metafazowej, aby upewnić się, że wszystkie chromosomy są na właściwym miejscu. Natomiast szukają "niesfornych" chromosomów, które są w nieprawidłowych miejscach (np. krążą po cytoplazmie)3. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, komórka zatrzymuje mitozę, co daje czas dla wrzeciona podziałowego, aby wyłapać "zbłąkane" chromosomy.

Jak właściwie działają punkty kontrolne?

Ten artykuł daje ogląd w temacie kontroli cyklu komórkowego, wskazując czynniki, które wpływają na decyzję komórki o zatrzymaniu lub kontynuowaniu cyklu przez każdy punkt kontrolny. Jednakże możesz się zastanawiać, co te czynniki robią komórce lub wewnątrz komórki, co sprawia, że komórka kontynuuje (lub hamuje) przechodzenie z jednej fazy cyklu komórki do następnej.
Ogólna odpowiedź jest taka, że wewnętrzne i zewnętrzne sygnały wpływają na aktywację lub wyłączenie ścieżek sygnałowych, zestawu najważniejszych białek, które dalej pobudzają zachodzenie cyklu komórkowego. Możesz dowiedzieć się więcej o tych białkach i zobaczyć przykłady jak wpływają na nie czynniki takie jak uszkodzenia DNA w artykule o regulatorach cyklu komórkowego.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.