If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Powłoki, podpowłoki i orbitale elektronowe

Strukturę elektronową atomów opisujemy, przypisując kolejne elektrony do powłok, podpowłok i orbitali. Elektrony na kolejnych powłokach znajdują się, średnio, dalej i dalej od jądra. Elektrony znajdujące się na tej samej podpowłoce mają tę samą energię, a elektrony należące do różnych powłok i podpowłok mają różne energie. Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video