Główna zawartość

Liczba atomowa, masa atomowa i izotopy

Własności atomów, liczba atomowa i masa atomowa. Liczba atomowa równa jest liczbie protonów w jądrze danego pierwiastka. Izotopy mają tę samą liczbę atomową, ale różnią się liczbą neutronów w jądrze. Tłumaczenie na język polski: fundacja Edukacja dla Przyszłości.
Sortuj według
Biologię prezentujemy dzięki wsparciu Amgen Foundation (tłumaczenie dzięki wsparciu Fundacji HASCO-LEK)