If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Częstość rekombinacji i mapowanie genetyczne

Zadanie

Geny A, B, G i H znajdują się na tym samym chromosomie. Odległości między genami podano poniżej:
PowiązanieJednostka mapowa odległości
A - H18
A - B10
B - H8
A - G2
H - G20
Jaka jest najbardziej prawdopodobna kolejność ułożenia genów na chromosomie?
Wybierz 1 odpowiedź: