Główna zawartość
Mitochondrialne i chloroplastowe DNA i dlaczego ich dziedziczenie nie pokrywa się z tym zaproponowanym przez Mendla. Tłumaczenie na język polski zrealizowane przez Fundację Edukacja dla Przyszłości dzięki wsparciu Fundacji „HASCO-LEK".