If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Inaktywacja chromosomu X

Jak kobiety XX (i inne samice ssaków) wyłączają jeden ze swoich chromosomów X w każdej komórce. Choroby związane z liczbą chromosomów płci: zespół Klinefetlera, trisomnia chromosomu X, i zespół Turnera. Tłumaczenie na język polski zrealizowane przez Fundację Edukacja dla Przyszłości dzięki wsparciu Fundacji „HASCO-LEK".

Wprowadzenie

Posiadanie dodatkowego lub brak któregoś z chromosomów nie jest zwykle dobrą sytuacją. W rzeczywistości dla większości chromosomów posiadanie dodatkowej kopii lub brak któregoś z nich, jest letalne dla ludzi (powodując śmierć zarodka we wczesnej fazie rozwoju).
Jednak kobiety mają dwa chromosomy X (XX), podczas gdy mężczyźni mają tylko jeden (XY). Dlaczego posiadanie tylko jednej kopii chromosomu X nie powoduje problemów u mężczyzn, gdy kobiety mają ich dwa?

Inaktywacja chromosomu X

Jak się okazuje, poziom aktywności genów wytwarzany przez pojedynczy chromosom X jest normalną "dawką" dla człowieka. Mężczyźni otrzymują ją, ponieważ, cóż - mają tylko jeden chromosom X! Kobiety dostają taką samą dawkę z innego powodu: wyciszają jeden z ich dwóch chromosomów X w procesie nazywanym inaktywacją chromosomu X.
W inaktywacji chromosomu X, chromosom X jest skondensowany (inaczej, jak lubił mówić jeden z moich profesorów, "zgnieciony w kulkę"), aby utworzyć małą, gęstą strukturę nazywaną ciałkiem Barra. Większość genów w ciałku Barra jest nieaktywnych, co znaczy, że nie ulegają transkrypcji. Proces inaktywacji chromosomu X został odkryty przez brytyjską genetyk Mary F. Lyon i czasami jest nazywany na jej cześć lyonizacją.
Fotografia Mary F. Lyon, odkrywcy inaktywacji chromosomu X.
_Zmieniony obraz na podstawie "Photo of an English geneticist, Mary Frances Lyon," autorstwa Jane Gitschier (CC BY 2.5)._
Kobieta ma dwa chromosomy X, po jednym od każdego z rodziców. Który z nich wyciszy? Inaktywacja chromosomu X jest procesem losowym, który zachodzi oddzielnie w pojedynczych komórkach podczas rozwoju zarodkowego. Jedna komórka może wyłączyć ojcowski X, kiedy jej sąsiadka może natomiast zinaktywować matczyny X. Wszystkie komórki wywodzące się z każdej z oryginalnych komórek będą utrzymywać ten sam wzór inaktywacji chromosomu X.
Interesująca uwaga: Gdybyś był kangurem, co jak już powiedziałem nie jest prawdą! U kangurów i innych torbaczy to zawsze ojcowski chromosom X jest tym, który przechodzi inaktywację.

Przykład inaktywacji chromosomu X: kot szylkretowy

Klasyczny przykład inaktywacji chromosomu X występuje u kotów. Jeśli samica jest heterozygotyczna względem czarnego i brązowego allelu koloru sierści znajdującego się na chromosomie X, wyciszy ona dwa swoje Xy (i zatem, dwa allele genu koloru sierści) w losowy sposób w różnych komórkach podczas rozwoju.
Skutkiem tego jest umaszczenie szylkretowe, składające się z czarnego i brązowego futra na przemian. Czarne łaty pochodzą od grupy komórek, w których X z czarnym allelem jest aktywny, podczas gdy brązowe łaty są od komórek, w których aktywny jest X z allelem brązowym.
Przedstawienie szylkretowego kota pokazujące proces inaktywacji chromosomu X odpowiedzialny za różne kolory łat na jego sierści. Kot ma pomieszane czarne i brązowe łaty sierści, niektóre małe, niektóre duże. Genotyp kota to XOXo, gdzie wielkie O opisuje kolor pomarańczowy i małe o czarny.
  • Pomarańczowa łata składa się z komórek, w których X z pomarańczowym allelem (XO) jest aktywny, gdy X z czarnym allelem (Xo) został przekształcony w ciałko Barra.
  • Czarna łata składa się z komórek, w których X z czarnym allelem (Xo) jest aktywny, gdy X z pomarańczonym allelem (XO) został przekształcony w ciałko Barra.
_Zmieniony obraz na postawie“6-year old tortoiseshell cat," autorstwa Michael'a Bodega (domena publiczna)._
Chociaż rzadko jest tak łatwo zobaczyć to zjawisko jak w przypadku szylkretowego kota, to kobiety są także "mozaikowe" dla różnych genów, które są obecne w różnych allelach na ich dwóch chromosomach.

Aneuploidie chromosomów płci

Kiedy organizm ma dodatkową lub brakującą kopię chromosomu, mówi się że jest aneuploidem. Aneuploidie obejmujące autosomy (chromosomy inne niż płciowe), w szczególności te duże, są zwykle tak szkodliwe dla rozwoju, że zarodek aneuploidalny nie przeżywa do momentu narodzin.
Aneuploidie chromosomu X, jednakże zdają się być dużo mniej szkodliwe, pomimo faktu, że X jest dużym chromosomem. Jest tak głównie dzięki inaktywacji chromosomu X. Chociaż celem systemu inaktywacji chromosomu X jest wyłączenie drugiego chromosomu X u kobiety XX, może on również dobrze zadziałać wyłączając więcej chromosomów X, jeśli takie są obecne.
Przykłady aneuploidii chromosomu X obejmują:
  • Trisomnia chromosomu X (superkobieta), w której kobieta ma genotyp XXX, który zdarza się u około 1 na każde 1,000 urodzonych dziewczynek4. Kobiety z genotypem XXX mają żeńskie cechy płciowe i są płodne (zdolne do posiadania dzieci). W niektórych przypadkach, trisomnia chromosomu X może być związana z trudnościami w uczeniu się, późnym rozwojem umiejętności motorycznych u niemowląt i problemami z napięciem mięśniowym4.
  • Zespół Klinefeltera, w którym mężczyźni mają dodatkowy chromosom X prowadzący do genotypu XXY. (W rzadszych przypadkach, zespół Klinefeltera może obejmować kilka Xów, dając genotyp XXY lub XXXXY.) Chorzy mężczyźni mogą być bezpłodni lub mieć mniej ciałek gęstych w mięśniach i mieć mniejszy zarost niż inni mężczyźni. Uważa się, że zespół Klinefeltera dotyka 1 na każdych 500 do 1,000 noworodków męskich5.
Jak kobiety, mężczyźni XXY z zespołem Klinefeltera zmienią jeden z Xów w ciałko Barra w każdej z komórek. Kobiety z trisomnią chromosomu X (tak jak mężczyźni z zespołem Klinefeltera z więcej niż dwoma chromosomami X) inaktywują swoje dodatkowe Xy poprzez wytworzenie dodatkowych ciałek Barra. Na przykład, byłyby dwa ciałka Barra w komórkach kobiet XXX i mężczyzn XXXY.
Schemat pokazujący chromosomy płci i utworzone ciałko Barra u osób z różnymi genotypami płci.
Kobieta XX: Jeden aktywny X, jedno ciałko Barra. Mężczyzna XY: jeden aktywny X, jeden Y, brak ciałka Barra. Mężczyzna XXY (zespół Klinefeltera): jeden aktywny X, jeden Y, jedno ciałko Barra. Kobieta XXX (trisomnia chromosomu X): jeden aktywny chromosom X, dwa ciałka Barra.
in Turner syndrome, a woman lacks part or all of one of her X chromosomes (leaving her with just one functional X). People with this disorder develop as females, but often have short stature and may exhibit symptoms like infertility and learning difficulties. Turner syndrome is thought to occur in about 1 out of every 2,500 female births6. It has relatively mild effects because humans normally have only one X active in the cells of their body anyway.

Sprawdź, czy rozumiesz

Chociaż większość szylkretowych kotów jest samicami, pewne kocięta od czasu do czasu są szylkretowymi samcami. Które z poniższych zdań może wyjaśnić szylkretową sierść u samców kociąt?
Wybierz 1 odpowiedź:


Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.