Główna zawartość
Rola polimeraz DNA i innych enzymów replikacyjnych. Nici wiodąca i opóźniona i fragmenty Okazaki. Tłumaczenie na język polski zrealizowane przez Fundację Edukacja dla Przyszłości dzięki wsparciu Fundacji „HASCO-LEK".