If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Ekologia biocenoz

Zadanie

Wykres przedstawiający interakcję pomiędzy dwoma gatunkami
Które z poniższych stwierdzeń opisuje relację, która najprawdopodobniej zachodzi pomiędzy Gatunkiem A i Gatunkiem B?
Wybierz 1 odpowiedź: