If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wprowadzenie do ekologii - film z polskimi napisami

Ekologia zajmuje się oddziaływaniem żywych organizmów między sobą i z ich otoczeniem, biorąc pod uwagę czynniki biotyczne (ożywione) i abiotyczne (nieożywione).

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

Teraz przyjrzymy się ekologii, która jest nauką zajmującą się oddziaływaniami pomiędzy organizmami lub oddziaływaniami pomiędzy tymi organizmami a ich środowiskiem. Możesz pomyśleć, że ekologia zajmuje się tym, jak życie wpływa na inne żywe istoty. Więc jest to termin często podawany jako czynniki biotyczne, część "bio" wyrażenia biotyczny oznacza życie, a rzeczy nieżyjące, są określane jako czynniki abiotyczne. "A" jest przedrostkiem oznaczającym zaprzeczenie więc abiotyczny znaczy nieżywy, nieżywe czynniki, są to tylko terminy techniczne, ale jeżeli pomyślisz o sobie oglądając ten film ty żyjesz w środowisku, oddziałujesz na nie, a ono na ciebie. Jest wiele czynników abiotycznych dookoła Ciebie, możesz zauważyć powietrze, którym oddychasz, temperatura, twój dostęp do wody, ale są też czynniki biotyczne. Nawet jeśli myślisz że jestem w pokoju sam, nie do końca jesteś sam. Dookoła Ciebie są bakterie, których możesz nie zauważyć. Mogą być inne formy życia, Możesz mieć w pokoju rośliny. Są to czynniki biotyczne, z którymi oddziałujesz. Roślina w tym pokoju może produkować tlen, którym oddychasz albo ty produkujesz dwutlenek węgla, który ta roślina może wiązać i dzięki niemu rosnąć. I ta roślina może oddziaływać z czynnikami abiotycznymi takimi jak światło słoneczne, którego używa w procesie fotosyntezy, aby móc wiązać węgiel. Uczymy się tego wszystkiego w jakimś stopniu na biologii i tak naprawdę ekologia jest połączeniem wielu rzeczy których się uczymy, jeśli nie wszystkiego, czego uczymy się na biologii, ponieważ wiąże się to z życiem. Ekologia zajmuje się życiem na innym poziomie gdzie nie jest to już pojedynczy organizm nie jest to też tylko populacja czy społeczność, ale mówimy o jeszcze większym systemie, który jest niewiarygodnie złożony i dlatego jest to naprawdę interesująca rzecz do uczenia się. To wszystko co znajduje się na tych obrazki, są przez ludzi kojarzone z ekosystemem. Tutaj masz rafę koralową, i część z życia jest oczywiste, widzisz koralowce, tutaj widzisz rybę, ale jest jeszcze życie, którego nie widzisz W wodzie są bakterie, które nie są widoczne, przynajmniej na zdjęciu. Natomiast czynnikami abiotycznymi będą rzeczy jak temperatura wody, a szczerze powiedziawszy, samo istnienie wody, czy zawartość soli w wodzie, albo innych minerałów które występują w wodzie, na zdjęciu tutaj, niekoniecznie zauważysz zwierzę, ale na pewno będzie tam, jeśli przeszukałbyś tę trawę lub spojrzałbyś przez te krzaki znalazłbyś faunę, znalazłbyś owady i inne zwierzęta. Drzewa są żywe, więc byłaby to część ekosystemu. Zgłębiając ekologię, myślimy dobra, jak te drzewa oddziałują z wodą, jak oddziałują z innymi gatunkami? W jaki sposób zapewniają im schronienie? Lub jedzenie? Albo w jaki sposób są uzależnione od innych stworzeń, by rosnąć? Tak samo w tym przypadku grzyby. Jak te grzyby żyją na tej gałęzi drzewa, albo w połączeniu z tym mchem, albo czymkolwiek innym? Tym wszystkim zajmuje się ekologia, badaniem ekosystemów. Gdy ludzie mówią o ekologii rozmawiają o różnych skalach. Więc pomyślmy teraz o różnych skalach wewnątrz ekosystemu, albo nawet poza ekosystemem. Więc mam trochę zdjęć przedstawiających dziką przyrodę. często widujesz takie obrazki i dlatego, że jesteśmy z nimi przynajmniej obeznani, przynajmniej w telewizji, mamy nadzieję odwiedzić je na pewnym etapie naszego życia, pomyślmy o różnych postaciach skali ekologicznej. Więc skalą najbardziej podstawową jest osobnik. Pozwól mi to zapisać, jest osobnik. Więc jeśli mówimy o tych słoniach, to osobnikiem będzie pojedynczy słoń Własnie tam. Następną skalą jest populacja. następną skalą jest populacja, i jeżeli będziemy się trzymać naszego tematu Afrykańskiej sawanny właśnie tutaj, populacja, masz pojedynczego słonia, a populacją będą członkowie tego samego gatunku żyjący na określonym obszarze. Więc w tym przypadku populacją będzie, będzie obejmowała przynajmniej te słonie które widzimy na tym zdjęciu, może to być parę słoni które są poza zdjęciem, są to zwłaszcza Słonie żyjące w Afryce. Więc są to członkowie tego samego gatunku które żyją w tym samym miejscu. I rolą dla klasyfikatora, albo naukowca, kogokolwiek kto to bada, jest zdefiniowanie co mamy na myśli przez życie w tym samym miejscu? Możemy zdefiniować to jako, jako słonie żyjące w odległości kilku mil od tego wodopoju. Możesz to zdefiniować jako słonie, które żyją w szerszym obszarze, może to być Wschodnia Afryka, albo Południowa Afryka, cokolwiek to może być. Tak więc definiując populację, są to wszyscy członkowie gatunku którzy żyją na danym obszarze, ale ten obszar należy zdefiniować. Kolejnym poziomem jest biocenoza, jest biocenoza Są to wszystkie żywe stworzenia, które żyją na określonym obszarze. Na przykład, jeśli ten lew i ta żyrafa żyją na obszarze którym definiowaliśmy populację, to będą członkami biocenozy. Pozwól mi to zakreślić, Będą członkami biocenozy. I nie będą to tylko duże zwierzęta, które tu widzisz, biocenoza zawiera w sobie wszystkie żywe organizmy występujące na danym obszarze. Obejmuje więc roślinność występującą na tym obszarze, bakterie, grzyby, obejmie również każde zwierzę żyjące w tej wodzie którą tam widzisz. Jeżeli przejdziesz na jeszcze jeden poziom takiego rozumowania, przejdziemy do ekosystemu. Więc wtedy, przejdę niżej, przejdziemy do ekosystemu I czym jest ekosystem, Są to wszystkie organizmy tej biocenozy, wszystkie żyjące stworzenia na tym obszarze, w połączeniu z nieożywionymi rzeczami, czynnikami abiotycznymi. Więc włączasz kamień, powietrze, pogodę, chmury, wodę będącą częścią wodopoju. I wiele razy mogłeś myśleć, że czynniki abiotyczne z pewnością wpływają, na czynniki biotyczne. Jeżeli nie będzie wody, albo jeżeli temperatura jest zbyt niska lub zbyt wysoka może być ciężko dla pewnym stworzeń by przeżyć, ale to idzie w obie strony. Czynniki biotyczne wpływają na abiotyczne. Posiadamy tlen w naszej atmosferze dzięki życiu na Ziemi. Mogą też wpływać na różne chemiczne składniki pewnej części czynników abiotycznych, powiedzmy wody, gleby, lub czegokolwiek innego. A jeżeli chcesz pójść poziom wyżej niż ekosystem, to czasami słyszałeś ludzi mówiących o biosferze. Biosfera, która jest, możesz myśleć o niej jak o meta - ekosystemie, lub częściej w mojej głowie Widzę to jako pełnię, zawiera wszystkie ekosystemy które są na jakieś sposoby połączone ze sobą. Więc w pełni ujęty, w pełni zawarty ekosystem. I biosfery są właściwie, zgaduję że najbardziej znaną biosferą lub jedną do której się odnosimy możemy się odnieść do całej ziemi jako biosfery. Ma wiele ekosystemów, i jeszcze raz, ekosystemy, zależy co badacz chce zdefiniować jako ekosystem. Można to zdefiniować jako, coś dookoła pewnej rzeki, na pewnym obszarze, tak po prostu, lub można zdefiniować ekosystem jako szerszy region. Ale wszystkie ekosystemy na świecie są częścią biosfery, która znamy jako część Ziemi. Jest samodzielna ponieważ nie sądzimy że jest aż tak dużo wpływów z poza Ziemi. Chociaż, nawet w tym, musimy dać trochę uznania dla Słońca które zapewnia na abiotyczne czynniki. Nie byłoby życia na Ziemi bez nich bez Słońca. Są też obiekty takie jak Księżyc oddziałujący grawitacyjnie, możesz to rozważyć jako czynnik abiotyczny, bez pływów morskich życie nie byłoby takie jakie znamy. Ale jedną rzeczą która jest naprawdę zabawna, jak wielu z was, lubię science-fiction, jest pomyśleć jaką biosferę byśmy mieli, gdybyśmy pomyśleli o tym co poza Ziemią? I tu jest tego opis, to jest właściwie ze strony NASA. Jak ludzie mogą tworzyć biosfery na zewnątrz planety, i jest to interesująca rzecz gdzie wiesz to cytat, nie licząc ziemi tutaj Stworzona sztucznie, to będzie się obracało wytwarzając odczuwanie grawitacji. Ale swoją drogą, badanie ekosystemów, badanie biosfer, zgłębianie ekologii jest niewiarygodnie fascynujące bo kiedy masz tą całą złożoność, każde żyjące stworzenie jest niewiarygodnie złożone. Właściwie, jeżeli chcesz możesz rozważyć część organizmu jako ekosystem sam w sobie, Gdybyś popatrzył nawet na powierzchnię swojej dłoni, masz żyjące tam bakterie, które są zależne od Ciebie na pewne sposoby, i możesz czerpać korzyści od bakterii, lub zostać zranionym przez bakteria w pewien sposób. Więc są to wszystko typy pewnych skal, ale kiedy zaczniesz zestawiać wszystko razem stanie się to niewiarygodnie pięknymi, złożonymi często zrównoważonymi, a czasami nie, systemami które mają wyłaniające właściwości zaczynające, zaczynające posiadać zachowania i chcę użyć tego słowa bardzo luźnie które są jakoś opisane, lub właściwości które w jakiś sposób opisują ekosystem jako całość.