Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Część 28: Ekologia

Do zdobycia jest 800 punktów za mistrzostwo

O tym dziale

Ten rozdział jest częścią ogólnego wykładu biologii. Przeglądaj filmy, artykuły i ćwiczenia na interesujący Cię temat.

Szukasz przeglądu podstawowych pojęć w ekologii? Zastanawiasz się tylko, czym właściwie jest ekologia? Jesteś we właściwym miejscu! Dowiedz się, jak organizmy oddziałują ze sobą i ze swoim środowiskiem, tworząc niezwykle złożone i piękne sieci.
Częścią jakiej populacji jesteś? Ludzie, tak jak inne organizmy, mogą być podzieleni na populacje - grupy organizmów tego samego gatunku występujące w danym miejscu. Dowiedz się więcej o narzędziach, jakimi ekolodzy posługują się w celu zbadania populacji i przewidywania, w jaki sposób ich liczebność może zmieniać się w przyszłości.
Dowolny gatunek mógłby przejąć Ziemię poprzez samo rozmnażanie, jeśli miałby nieograniczone zasoby. Dotyczy to na przykład bakterii, dżdżownic i węży, które raczej nie są organizmami, które chcielibyśmy widzieć tworzące ponad metrową warstwę na powierzchni Ziemi! Dowiedz się więcej o wzroście populacji i tym, dlaczego populacje występujące w przyrodzie zawsze mają pewne ograniczenia wzrostu.
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 240 punktów mistrzowskich.
Populacje same w sobie są świetne. Co się jednak stanie, kiedy zbierzesz populacje wielu różnych gatunków w jednym miejscu? Stworzysz coś znacznie lepszego – biocenozę! Dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób gatunki w biocenozach wzajemnie na siebie oddziałują.
Co sprawia, że biocenozy są mniej lub bardziej odporne na zaburzenia? Co się dzieje, kiedy gatunek inwazyjny zostaje wprowadzony do nowego środowiska? Dowiedz się, w jaki sposób możemy opisać strukturę biocenozy i dlaczego bardziej zróżnicowana biocenoza jest zazwyczaj bardziej stabilna.
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 160 punktów mistrzowskich.
Co to jest ekosystem? Cóż... może to być coś tak małego jak basen pływowy lub tak ogromnego jak las deszczowy Amazonii. Jednak niezależnie od wielkości, ekosystem składa się ze społeczności (populacji gatunków wchodzących w interakcje) oraz ich fizycznego środowiska. Poznaj różne rodzaje ekosystemów i to, jak energia przez nie przepływa.
„Atomy są powtórnie wykorzystywane”. To może nie brzmieć zbyt ekscytująco. Ale pomyśl o tym w ten sposób: niektóre atomy w twoim ciele były kiedyś prawie na pewno częścią drzew, skał, różnych zwierząt, innych ludzi, a nawet dinozaurów! Dowiedz się więcej, jak materia krąży w ekosystemach Ziemi i dlaczego obiegi wody, węgla, azotu i fosforu są tak ważne dla organizmów żywych.
Czy zauważyłeś, że w różnych miejscach występują różne zwierzęta i rośliny? Poznaj niektóre czynniki stojące za rozmieszczeniem i liczebnością gatunków.

ĆWICZENIE

Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 240 punktów mistrzowskich.
Czekają na Ciebie:

Test sprawdzający

Podnieś swoje umiejętności w zakresie wszystkich tematów należących do tego rozdziału i zbierz 800 punktów mistrzowskich.
Biologię prezentujemy dzięki wsparciu Amgen Foundation (tłumaczenie dzięki wsparciu Fundacji HASCO-LEK)