If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wprowadzenie do kinetyki

Kinetyka to badanie szybkości reakcji i jej wpływu na proces. Wiele czynników, takich jak stężenie, ciśnienie, temperatura i aktywność enzymu, może wpływać na szybkość reakcji. Na przykład energia kinetyczna cząsteczki jest wprost proporcjonalna do jej temperatury, więc zwiększenie temperatury spowoduje wzrost szybkości reakcji. Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video