If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Temat: Centralny dogmat (od DNA przez RNA do białka)

0

punktów mistrzowskich do zdobycia
Zapoznaj się z "dogmatem centralnym" biologii molekularnej! Dowiedz się, w jaki sposób DNA danego genu jest kopiowanie na RNA (transkrypcja), a następnie "odszyfrowywane", by określić strukturę aminokwasową białka (translacja).
Transkrypcja jest pierwszym krokiem w procesie ekspresji genów. Polega ona na skopiowaniu, czy też transkrybowaniu, sekwencji DNA genu na podobny "alfabet" nukleotydów RNA. Dowiedz się więcej o tym kluczowym procesie.
W procesie translacji sekwencja nukleotydów cząsteczki mRNA jest "odszyfrowywana", by określić sekwencję aminokwasów w białku. Dowiedz się więcej o etapach tego procesu oraz cząsteczkach, które go przeprowadzają.
Czekają na Ciebie:

Test sprawdzający

Podnieś swoje umiejętności w zakresie wszystkich tematów należących do tego rozdziału i zbierz 300 punktów mistrzowskich.

O tym dziale

Ten rozdział jest częścią ogólnego wykładu biologii. Przeglądaj filmy, artykuły i ćwiczenia na interesujący Cię temat.
Biologię prezentujemy dzięki wsparciu Amgen Foundation (tłumaczenie dzięki wsparciu Fundacji HASCO-LEK)